El projecte

Primer de tot, vegeu
el blog que tenim en comú tots el participants.QUÈ ÉS EL COMENIUS?

El projecte Comenius té com a objectiu reforçar la dimensió europeaen el camp de l’educació infantil, primària i secundària,promovent la mobilitat i cooperació entre centres educatius.

QUÈ TREU DE PROFIT LA NOSTRA ESCOLA?

Des del nostre punt de vista l’escola treu molt de profit amb aquestaexperiència, per exemple :

 • Interrelació dels nostres alumnesamb alumnes d’altres països, la qual cosa els farà, sempre, gaudir d’unpunt de vista més global i plural del món.

 • Desenvolupament de l’ús de lallengua anglesa parlada i escrita per part dels nostres alumnes.

 • Coneixement d’altres formes deviure, treballar, etc per part dels nostres alumnes.

 • Augment del nivell de coordinacióentre els departaments implicats del nostre centre.

 • Aconseguir que l’escola siguicapdavantera en projectes educatius i que la pròpia Conselleria ensigui conscient.

 • Complementar aquest projecte ambel projecte de Seccions Europees del nostre centre.

 • I en definitiva posar més mitjansper aconseguir que la llengua anglesa sigui assolida pels nostresalumnes .

AMB QUIN PROJECTE COMENIUS PARTICIPAM?

El projecte es diu ALICE PROJECT i pretén:

 • Adquirir informacions sobre lesdiferents cultures, costums, geografia dels diferents païsosparticipants

 • Aprendre i fomentar l’ús d’unllenguatge comú: l’anglès.

 • Implementar noves tecnologies.

 • Creació de materials audiovisualsper a la seva difusió entre els països participants.

 • Fomentar la tolerància entrealumnes i professors dels països participants.

ALGUNES DE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN DURANT EL PROJECTE .

Es citaran algunes per fer-nos una idea .

 • Elaboració d’un CD-ROM amb lapresentació dels CLIL de cada país . Una espècie de carta depresentació.

 • Projecte de radio

 • Ús de la web de cada centre perpenjar fotos de les activitats.

 • Elaboració d’una lliçó deGeografia comuna a tots els participants. Aquesta és la tasca que ha decoordinar la nostra escola i s’ha de tenir feta el novembre de 2010.

 • Celebració del dia d’Europa acada escola

 • I moltes altres activitats.


QUINS PAÏSOS FORMAN PART DE “ALICE PROJECT“?

Els països són els següents

 • Romania (Fetesti). Paíscoordinador del projecte.

 • Itàlia (Militello di Catania.Sicília). Membre del projecte.

 • Lituània (Endriejavas). Membredel projecte.

 • Portugal (Agueda). Membre delprojecte.

 • Bulgària (Pavlikeni). Membre delprojecte.

 • Mallorca (Es Liceu). Membre delprojecte


QUAN MOBILITATS HI HA PREVISTES?

PAÍS

LOCALITAT

AEROPORTS

DATES

Romania

Fetesti

Bucarest

Nov 09

Itàlia

Militello-Sicília

Catània, Siracusa, Palermo

Març 2010

Lituània

Endriejavas

Kaunas Vilnus

Maig 2010

Portugal

Agueda

Porto Santiago Compostela

Set 2010

Espanya

Marratxí

Palma

Març 2011

Bulgària

Pavlikeni

Sofia o Bucarest

Juny 2011


PROFESSORATPARTICIPANT EN EL PROJECTE

Els membres inscrits a l’ ALICE PROJECT són

 • Marga López . Coordinadora iprofessora d’anglès 3r d’ESO

 • Tonina Cànaves. Professora deplàstica 3r

 • Biel Bennasar. Professor d’anglèsi de socials

 • Pep Buades. Professor de TIC iimatge i expressió 3r.

 • Svetta Kirilova. Professorad’anglès 3r d’ESO

 • Aurora Torrens . Professora deSocials

 • Xavier Seguí. Professor deSocials i tutor de 3r ESO A

 • Marilena Vidal. Tutora de 3r ESO B